КОНТАКТИ С ОРГАНИЗАТОРА

В РАБОТНИ ДНИ OT  09  ДО 18:00 Ч.

тел. 0885 355 701

email: promo@newgen.bg